Co to jest EMG Biofeedback?

Elektromiografia (EMG) jest to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni, która odbywa się za pomocą urządzenia wzmacniającego ich potencjały bioelektryczne - elektromiografu. EMG Biofeedback umożliwia interakcję między układem nerwowym sterującym pracą mięśni a sprzętem medycznym. Jest to metoda bezpieczna i nieinwazyjna: jedyny bezpośredni kontakt sprzętu z klientem odbywa się za pomocą jednorazowych elektrod, które przyklejane są w odpowiednie miejsca na ciele (w przypadku osób jąkających się, będą to okolice twarzy i szyi). Elektromiograf razem z odpowiednim oprogramowaniem i konfiguracją pozwala na wizualizację aktywności mięśni na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Klient na bieżąco może korygować aktywność skurczową mięśnia, widząc na ekranie komputera to, czego sam nie jest w stanie świadomie odczuć lub odczuwa tylko w niewielkim stopniu. Wizualizacja tych aktywności odbywa się w zrozumiały dla klienta sposób - za pomocą wykresów lub gier.


Co może dać EMG Biofeedback osobom jąkającym się?

Zwiększone napięcie (wysoka aktywność EMG) mięśni zaangażowanych w mowę często jest obserwowane w przypadku osób jąkających się. Wiele z tych napięć jest nieświadomych lub ciężkich w kontroli bez odpowiedniego sprzężenia zwrotnego, w związku z czym ich redukcja jest trudna lub często niemożliwa. Niektóre wyniki badań sugerują również brak koordynacji mięśniowej podczas jąkania. EMG biofeedback pozwala uświadomić klientowi, że ma on kontrolę nad aktywnością swoich mięśni, nawet jeśli do tej pory wydawało mu się to ciężkie lub niewykonalne. Systematyczne ćwiczenia wolicjonalnego napinania mięśni oraz ich relaksacji wraz z możliwością śledzenia informacji zwrotnej swoich poczynań, pozwalają na utrwalenie pozytywnych wzorców napięcia mięśniowego i świadomą ich kontrolę w codziennym życiu.


Korzyści płynące z zastosowania metody EMG Biofeedback:

  • nauka kontroli wybranych mięśni
  • nauka relaksacji wybranych mięśni
  • nauka rozróżniania mięśni napiętych od rozluźnionych
  • modyfikacja przekonań - dzięki wizualizacji własnej aktywności mięśniowej oraz możliwości jej kontrolowania, klient zyskuje poczucie większej kontroli nad swoim jąkaniem