EEG biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Metoda ta wykorzystuje trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, które polegają na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Generowane różne częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, poziom stresu, niepokój, lęk, agresję. Poprzez trening EEG biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę, poprawę samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną oraz spowolnić procesy biologicznego starzenia się. Terapię za pomocą EEG biofeedback można stosować m.in. przy zaburzeniach koncentracji uwagi, ADHD, ADD, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach snu, napięciowych bólach głowy, uzależnieniach od alkoholu, narkotyków i gier. Stosując treningi EEG biofeedback można również wpływać na poprawę funkcjonowania osób zdrowych, zwiększając ich możliwości radzenia sobie ze stresem, poprawiając nastrój i samoocenę, umożliwiając poprawę interakcji społecznych i jakości życia. Treningi poprawiają również możliwości intelektualne, czego efekt stanowi szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji oraz możliwość ich lepszego wykorzystania w życiu.